Logo PTI Logo icrmat

Proceedings of the 2021 International Conference on Research in Management & Technovation

Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 28

The problem of adaptation and evolution to overcome the covid-19 epidemic for service quality of Hanoi old quarter hotels (During the period of the covid-19 epidemic)

, ,

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2021KM63

Citation: Proceedings of the 2021 International Conference on Research in Management & Technovation, Vu Dinh Khoa, Shivani Agarwal, Gloria Jeanette Rincon Aponte, Nguyen Thi Hong Nga, Vijender Kumar Solanki, Ewa Ziemba (eds). ACSIS, Vol. 28, pages 321326 ()

Full text

Abstract. This study examines the factors affecting the service quality of Hanoi old quarter hotels. The investigation results of 150 customers who have used accommodation services in the Hanoi old quarter. From there, analyze results and identify shortcomings and points that need to be overcome. Make the most intuitive conclusions to solve problems for hotel businesses here

References

 1. Bello Yekini Ojo , Majebi enesi C. (2018). Lodging quality index approach: exploring the relationship between service quality and customer satisfaction in the hotel industry. Nigeria.
 2. Danh, N. T. (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lưu trú của hệ thống khách sạn 3-5 sao tại TP Hồ Chí Minh. Hà Nội.
 3. Edmundas Jasinskas , Dalia Streimikerme , B. (2016). impact of hotel service quality on the loyalty of customers.
 4. Giang, T. (2020). 2019 , du lịch Việt Nam đạt kỳ tích 'vàng' tăng trưởng.
 5. Grant Thornton. (2018). VietNam Hotel upscale Lodging- Hotel Survey 2018.
 6. Hà, L. T. (2008). Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng tại khách sạn Hoàng Hà. Hà Nội: Kinh tế. ]7]Hunter, V., & Michl,J. (2000). Maximizing customer satisfaction and loyalty to drive growth and profitability. Velocity.
 7. JulietM.Getty , RobertL.Getty. (2013). Lodging quality index assessing customer's perceptions of quality delivery .
 8. parasurama A.,Zeithaml V and Berry L. (1998). A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality . Journal of Retailing.
 9. Phan Chí Anh, N. N. (2013). Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ . Hà Nội.
 10. Thanh Giang. (2019). Du lịch việt nam đạt kỳ tích 'Vàng' tăng trưởng. Hà Nội.
 11. Tạp Chí Tài Chính. (2017). Một số giải pháp phát triển ngành du lịch Việt Nam. Hà Nội: Kinh tế.
 12. Team Trilyo. (2018). service quality & customer satisfaction in the hotel industry.
 13. Tổng Cục Thống Kê. (2019). Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV năm 2019. Hà Nội.
 14. Principles of Marketing, Nguyen Dinh Tho-Nguyen Thi Mai Trang, 2008
 15. Bui Nguyen Hung, Nguyen Thuy Quynh Loan, 2004
 16. Ramaswamy, 1996
 17. Philip Koler, 2002