Logo PTI
Polish Information Processing Society
Logo FedCSIS

Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 9

Position Papers of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

Competences in the knowledge-based economy

,

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2016F180

Citation: Position Papers of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 9, pages 219224 ()

Full text

Abstract. The article discusses the causes of the difficulties and contradictions associated with the management information systems referring to the competences of knowledge workers in organizations. As far as entities are concerned, the reasons are mainly the effects of global phenomena of socio-economic life. Unfortunately, with the increase in the declared need for competences in the knowledge-based economy, there are a growing number of knowledge workers without jobs and livelihood. Social inequalities are rising. At the same time, the productivity in enterprises is increasing, the profits are growing, and the wages are declining. Knowledge workers without stable jobs are the new dangerous class``precariat'' of enormous magnitude. There are very serious threats which require solutions for the management of information systems referring to the competences of knowledge workers at all levels of socio-economic life.

References

 1. I. Pawełoszek, “Semantic Organization of Information Resources for Supporting the Work of Academic Staff,” Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1235–1241, ACSIS, Vol. 2, http://dx.doi.org/10.15439/2014F320
 2. J. Oleński, Elementy ekonomiki informacji, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 3. G. Standing, The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London 2011
 4. J. E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006
 5. M. Castells, Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. J. Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 7. M. Castells, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 8. G. Standing, “The Precariat and Class Struggle,” Revista Crítica de Ciências Sociais 103, May 2014, p.9-14.
 9. E. Koszowska, „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Prof. Guy Standing: każdemu się należy,” WP Opinie [on-line]. Grupa Wirtualna Polska S.A., 2015-10-21
 10. J. E. Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 11. J. Sala and H. Tańska, „Dobrobyt w kontekście pracy i narzędzi pracy,” in Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
 12. J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski and J. Zadrożny, Ramowy katalog kompetencji, MC, Warszawa 2015, https://mc.gov.pl/files/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych.pdf
 13. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz.U.L394 z 30.12.2006].
 14. A. Gąsiorek, „Cyfrowa rewolucja przemysłowa szansą na transformację i zdobycie przewagi konkurencyjnej,” Control Engineering nr 2 (118) 2016, Wydawnictwo Trade Media International, s. 127.
 15. M. Łopaciński and M. Matejczyk, „Transformacja organizacji – jak ją przygotować aby miała szansę powodzenia,” Biznes i produkcja, nr 13 (2/2015), Wydawca ASTOR, s. 6-9.
 16. J. Gracel, „Jakość inżyniera ...,” Biznes i produkcja, nr 11 (2/2014), Wydawca ASTOR, s. 42-43
 17. D. A. Garvin, “Competing on the Eight Dimensions of Quality,” Harvard Business Review, November-December 1987, pp. 101-109.
 18. J. Sala and H. Tańska, “The cage of knowledge in process of information systems development,” in Computer Systems Engineering Theory & applications, K. J. Burnham, L. Koszalka, Wrocław 2005, ISBN 83-911675-8-5, s. 157-167.
 19. J. Sala and H. Tańska, „Syndrom „kota w worku” w społeczeństwie informacyjnym,” in Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, A. Szewczyk (red.)], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 656, Studia Informatica nr 28, Szczecin 2011, s. 455-465.
 20. L. Niemczyk, Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015
 21. J. Sala and H. Tańska, “Tool dilemmas of innovation,” Position papers of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 265–269, ACSIS, Vol. 3, http://dx.doi.org/10.15439/2014F484.
 22. W. Chmielarz and M. Zborowski, “The Application Of A Conversion Method In A Confrontational Pattern-Based Design Method Used For The Evaluation Of IT Systems,” Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1227–1234, ACSIS, Vol. 2, http://dx.doi.org/10.15439/2014F198.
 23. E. Ziemba, T. Papaj and D. Descours, „Assessing the quality of e-government portals – the Polish experience,” Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1259–1267, ACSIS, Vol. 2, http://dx.doi.org/10.15439/2014F121.
 24. http://psz.praca.gov.pl.
 25. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe/
 26. E. Ziemba and I. Kolasa, „Risk factors framework for information systems projects in public organizations – Insight from Poland,” Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1575–1583, ACSIS, Vol. 5, http://dx.doi.org/10.15439/2015F110.
 27. C. Stepniak and T. Turek, „Levels of the Use of Electronic Communities in the Management of Regions,” Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp. 1551–1556, ACSIS, Vol. 5, http://dx.doi.org/10.15439/2015F277.
 28. M. Pawlik, „Tendencje na polskim rynku teleinformatycznym w 2015,” Inżynieria & utrzymanie ruchu, nr 1 (112), Wydawnictwo Trade Media International, 2016, s. 12-13.