Logo PTI
Polish Information Processing Society
Logo FedCSIS

Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 8

Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

Comprehensive Methods of Evaluation and Project Efficiency Account

, ,

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2016F118

Citation: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 8, pages 11591168 ()

Full text

Abstract. Project management is one of the main areas of contemporary organization management. This article is aimed at analysis of existing tools of project assessment -- mainly comprehensive methods, but also partial techniques - and referring them to undertakings efficiency calculation which comprises cost-effectiveness evaluation, risk analysis, and investment decision taking. Business case (BC), as one of the comprehensive methods of project assessment, is simultaneously the main subject in PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environments). It is for this reason that the case study for BC is based on this recognised method of project management. This article contains also the proposals of solutions of discerned problems within project assessment.

References

 1. W. Rogowski, “Współczesny rachunek efektywności projektów – ujęcie problemowe”, in Ocena projektów – koncepcje i metody, M. Trocki, M. Juchniewicz, Ed. Warsaw: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013, pp. 43-76.
 2. M. Trocki, “Kompleksowe metody oceny projektów”, in Nowoczesne zarządzanie projektami, M. Trocki, Ed. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, pp. 280-295.
 3. Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO (The Stationery Office), London: 2009.
 4. M. Juchniewicz, M. Trocki, “Metody oceny projektów”, in Ocena projektów – koncepcje i metody, M. Trocki, M. Juchniewicz, Ed. Warsaw: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013, pp. 207-211, pp. 201-202, pp. 196-202.
 5. J. Ward, E. Daniel, J. Peppard, “Building Better Business Case for IT Investments”, MIS Quarterly Executive, vol. 7, no. 1, 2008, pp.1-15.
 6. M.J. Schmidt, The IT Business Case: Key to Accuracy and Credibility, Solution Matrix Ltd., Boston: 2008.
 7. H. Smith, J. McKeen; C. Cranston; M. Benson, “Investment Spend Optimization: A New Approach to IT Investment at BMO Financial Group”, MIS Quarterly Executive, vol. 9, no. 2, 2010.
 8. E. Sońta-Drączkowska, Zarządzanie wieloma projektami. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, pp. 7–87, 104-141.
 9. M. Trocki, “Wprowadzenie do problematyki oceny projektów”, in Ocena projektów – koncepcje i metody, M. Trocki, M. Juchniewicz, Ed. Warsaw: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013, pp. 9-16.
 10. P. Wyrozębski, “Metodyka PRINCE2®”, in Metodyki zarządzania projektami, M. Trocki, Ed. Warszawa: Bizarre, 2011, pp. 95-122.
 11. A. Kaczorowska, E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
 12. W. W. Sofko, The Role of Cost-Benefit Analysis in Achieving Results in Special Education, Retrieved April, 05,2016 from http://www.wildwoodinstitute.org/knowledge/results.html
 13. T. Melton, P. Iles-Smith, J. Yates, Project Benefits Management. Linking Projects to the Business. Elsevier, 2008.
 14. W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004.
 15. T. J. Kloppenborg, Project Management: A Contemporary Approach. CA: South-Western Cengage Learning, 2009, pp. 34-50.
 16. O. Nadskakuła, Ewaluacja projektów. Warsaw: Bizarre, 2009.
 17. P. Harper-Smith, S. Derby, Fast Track to Success Project Management. Edinburgh: Pearson Education Limited, 2009, p. 205.
 18. S. E. Portny, Zarządzanie projektami dla bystrzaków. Gliwice: Helion, 2013, p. 46.
 19. W. Dow, PMP, B. Taylor, Project Management Communication Bible. Indianapolis: Wiley Publishing, 2008, pp. 132-136, 491-494.
 20. R. K. Wysocki, R. Mcgary, Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion, 2005, p. 112.
 21. M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, and W. Metelski, Nowoczesne zarządzanie projektami. M. Trocki, Ed. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, pp. 280-284.
 22. R. Newton, The Practice and Theory of Project Management. New York: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 21, 93-94.
 23. J. Phillips, Zarządzanie projektami IT. Helion, Gliwice, 2011, pp. 64-71.
 24. T. Kasprzak, Biznes i technologie informacyjne. Perspektywa integracji strategicznej. Warsaw: Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych UW, 2003.
 25. G. Serefeimidis, “A Review of Research Issues in Evaluation of Information Systems”, in Information Technology Evaluation Methods and Management, W. V. Grembergen, Ed. London: Idea Group Publishing, 2001, http://dx.doi.org/10.4018/978-1-878289-90-2.ch004.
 26. M. Nowak, T. Błaszczyk, B. Nowak, K. Targiel, Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów. Warsaw: Difin, 2014, pp.82-136.
 27. C. Pineiro Sanchez, “Aplicaciones de la teoria de la decision multicriterio”, in Revista Gallega de Economia, vol. 12, no. 1, 2003, pp. 105-122.
 28. M. M. Parker, H. E. Trainor, R. J. Benson, Information Economics. Linking Business Performance to Information Technology. New Jersey: Prentice Hall, 1988, pp. 36-37.
 29. M. M. Parker, H. E. Trainor, R. J. Benson, Information Strategy and Economics. New Jersey: Prentice Hall, 1989.
 30. T. L. Saaty, “Priority Setting in Complex Problems”, in IEEE Transaction of Engineering Management, vol. EM 30, no. 3, 1983, pp. 140-155, http://dx.doi.org/10.1109/TEM.1983.6448606.
 31. Z. Pawlak, Biznesplan zastosowania i przykłady. Warsaw: Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie, 1999, pp. 196-200.
 32. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 33. M. Trocki, E. Bukłaha, B. Grucza, M. Juchniewicz, W. Metelski, and P. Wyrozębski, Nowoczesne zarządzanie projektami. M. Trocki, Ed. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, p. 285.