Logo PTI
Polish Information Processing Society
Logo FedCSIS

Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 8

Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems

Maturity of IT systems supporting communication processes in HCM in a modern organization

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2016F330

Citation: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 8, pages 13031307 ()

Full text

Abstract. The aim of this paper is to analyze available maturity models in the context of assessment of the maturity of IT systems that support communication processes in HCM. The paper presents theoretical issues connected with the evolution of information systems in context of support Human Capital Management (HCM) in a modern organization. Selected problems connected with assessment of maturity were presented, and examples of models for maturity assessment were analyzed in the context of their use for evaluation of HCM Information Systems. As a conclusion, the paper indicates necessity to create a new dedicated method for assessing maturity of the systems analyzed.

References

 1. K. Legge, “Human Resource Management: Rhetorics and Realities", Basingstoke: Macmillan, 1995, pp 66-67
 2. E. Vaughan, “The trial between sense and sentiment: a reflection on the language of HRM”, Journal of General Management, 19, 3, 1994, pp. 20-32.
 3. “New Perspectives on Human Resource Management”. John Storey Ed., Routledge. London. Distributed by The Law Book Company Limited, 1989
 4. J. Drucker, G. White, A. Hegewisch, L. Mayne “Between hard and soft HRM: human resource management in the construction industry”, Construction Management and Economics, 14, 1996, pp. 405-416.
 5. T. Keenoy, P. Anthony, “HRM: metaphor, meaning and morality”, In: P. Blyton and P. Turnbull Eds., Reassessing Human Resource Management, London: Sage, 1994, pp. 233-255
 6. J.L. Chatzkel, “Human capital. The rules of engagement are changing”, in Lifelong learning in Europe, vol. 9, nr 3, 2004, pp. 139-145.
 7. W. Kotarba (red.), “Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, pp. 18-19.
 8. A. Sołtysik, “Zarządzanie Kapitałem Ludzkim z wykorzystaniem SAP HCM“ In: Wybrane Zagadnienia Wykorzystania Systemu SAP ERP w organizacji. M. Żytniewski Ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2015: pp. 219-258;
 9. A. Sołtysik, “Wspieranie procesów pozyskiwania, kreowania i utrzymania kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. Wstępne wyniki badań”. In: Technologie Wiedzy W Zarządzaniu Publicznym, Wydawnictwo Naukowe UE w Katowicach, 2015
 10. Słownik Języka Polskiego SJP.PL
 11. T. E. Moffitt, “Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial-Behavior – A Developmental Taxonomy”, Psychological Review, no. 100/1993, pp. 674–701
 12. W. Flieger, “Odkrywanie procesów jako składowa dojrzałości procesowej urzędów administracji samorządowej”, In: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Zeszyt 33/2014
 13. D. Hillson, “Assessing Organizational Project Management Capability”, Journal of Facilities Management, no. 2/ 2003.
 14. E. Skrzypek, “Dojrzałość jakościowa organizacji w świetle teorii i doświadczeń organizacji”, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf
 15. B. Begier, “Inżynieria oprogramowania ? problematyka jakości”, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999
 16. P. Grajewski, “Przesłanki podejścia procesowego do projektowania i zarządzania organizacją”, In: J. Lichtarski Eds, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2014.
 17. B.W. Cieśliński, “Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2011, p. 39
 18. G. Jokiel, “Podejście procesowe w zarządzaniu – geneza i kierunki rozwoju koncepcji”, In: Podejście procesowe w organizacjach, S. Nowosielski Ed., Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2009.
 19. J.R. Meredith, S.J. Mantel, “Project Management”, John Wiley& Sons, New York, 2000
 20. P. Crosby, “Quality is free”, McGraw Hill, New York 1979, pp. 32-33.
 21. P. Wyrozębski, M. Juchnowicz, W. Metelski, “Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarzadzaniu projektami”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, pp. 127–128
 22. M.B. Chrissis, M. Konrad, S. Shrum, “CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement”, 3, Addison Wesley, 2011
 23. M. C. Paulk, B. Curtis, M. B. Chrisis, “Capability Maturity Model for Software, Version 1.1,” Software Engineering Institute Technical Report, CMU/SEI-93-TR, February 24, 1993
 24. B. Curtis, W.E. Hefley, S. Miller. The People Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Workforce. Reading, MA: Addison Wesley Longman, 2002.
 25. K. Jones “http://www.bersin.com/Lexicon/details.aspx?id=12843